Disclaimer

TandAnders besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten zijn voorbehouden. TandAnders en de makers zijn niet aansprakelijk voor schade (materieel of immaterieel) die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

De informatie op deze website is uitsluitend voor algemene informatieve doeleinden bedoeld. De informatie op de website is dus geen vervanging voor een medische behandeling en niet bedoeld om een diagnose te stellen. Raadpleeg voor uw specifieke situatie altijd een gediplomeerd (tand)arts.

De op deze webpagina verkrijgbare informatie vervangt geen medische handelingen, mochten deze noodzakelijk zijn. Neem voor elk probleem met uw mondgezondheid contact op met TandAnders. Pas geen adviezen toe alvorens hierover met uw behandelend (tand)arts gesproken te hebben. De beheerder en/of gelieerde instanties of organisaties kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de stappen die u neemt na het lezen van informatie op deze website. Geen van de op deze website gegeven informatie of tips moet worden opgevat als een persoonlijk advies. Raadpleegt u altijd TandAnders.

Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij TandAnders of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan TandAnders. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door TandAnders.