Klachtenregeling

TandAnders doet zijn uiterst best om u goede tandheelkundige zorg te bieden. Desondanks kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. We streven er altijd naar om u zo goed mogelijk te helpen en uw klacht of verbeterpunt naar uw tevredenheid op te lossen.  

Klacht over TandAnders: wat kunt u doen? 
Bent u niet tevreden over ons? Blijf er niet mee lopen en bespreek het met ons. Bespreek uw klacht eerst met de betreffende behandelaar of maak een afspraak met de praktijkmanager. In veel van de gevallen komen we samen tot een goede oplossing en lost dit veel onduidelijkheden op. U kunt ook het klachtenformulier invullen. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Klachtenregeling
De overheid wil dat iedereen een goede zorg krijgt en heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als de patiënt een klacht heeft over de zorg. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht tandartsen om te beschikken over een klachtenregeling die voldoet aan de eisen die hiervoor gesteld zijn en aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie. TandAnders is aangesloten bij de beroepsvereniging de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Als u met TandAnders niet tot een bevredigende oplossing komt, kunt u terecht bij de geschilleninstantie van de KNMT. Het indienen van een klacht bij de KNMT is kosteloos en heeft geen gevolgen voor het verloop van uw behandeling.