Voorwaarden

Welkom bij TandAnders! Als zorgverleners vinden we het belangrijk om goede zorg te leveren. We hebben daarbij veel aandacht voor de veiligheid van onze cliënten en ook voor onze teamleden. In onze praktijk hanteren we een aantal huisregels, om een plezierige en veilige praktijkomgeving te kunnen borgen. We vertrouwen op uw respect en medewerking. 

Uw inschrijving

 • Inschrijving bij TandAnders is verplicht om behandeld te kunnen worden.
 • Bij de inschrijving dient u een geldige legitimatie en verzekeringspas te kunnen tonen.
 • Bij uw eerste bezoek aan ons praktijk verzoeken we u een anamneseformulier (gezondheidsvragenlijst) en een algemene verordening gegevensbescherming (avg-formulier) in te vullen en te ondertekenen.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de vergoeding door uw zorgverzekeraar in de gaten te houden.


Wijzigingen

 • Indien er iets in uw gegevens wijzigt - zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer -verzoeken wij u de wijzigingen zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
 • Verandert er iets aan uw gezondheid of medicatie, geeft dat dan schriftelijk aan ons door.

 
Afspraken

 • Een consult bij TandAnders vindt uitsluitend plaats op afspraak.
 • We vinden het prettig als u op tijd aanwezig bent.
 • Heeft u een afspraak, maar kunt u niet aanwezig zijn? Gelieve dit 24 uur van te voren door te geven. Dit kan telefonisch of via e-mail: [email protected]. Bij afwezigheid van de balieassistent kunt u een voicemailbericht inspreken.
 • In geval van pijnklachten of een spoedgeval kunt u tijdens de openingstijden direct contact opnemen met de praktijk. Buiten openingstijden kunt u bellen naar de spoedgevallendienst.
 • Indien u niet komt opdagen en uw afspraak niet 24 uur vooraf heeft afgezegd, krijgt u eerst een waarschuwing. Bij een tweede niet-nagekomen afspraak zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
  (voor uw afspraak reserveren we een behandelkamer en tijd van een of meerdere behandelaars. Daarom verzoeken we u om op tijd aanwezig te zijn en om afspraken alleen bij uiterste noodzaak af te zeggen. Heeft u uw afspraak niet 24 uur van tevoren telefonisch afgezegd, dan zijn we helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen met een tarief van 7,50 euro per vijf minuten. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. Deze voorwaarden zijn in lijn met de richtlijnen van de beroepsorganisatie KNMT)

 
Veiligheid

 • In onze praktijk gaan wij respectvol met elkaar om. We tolereren geen fysiek en/of verbaal geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.
 • Bij agressie, vernieling en diefstal doen wij aangifte bij de politie.
 • Het is verboden om in de praktijk te roken. Ook is het gebruik van alcohol en drugs niet toegestaan.
 • Gooi uw afval in de afvalbak.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen.
 • Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de receptie.

 
Uitschrijving

 • Als u uw afspraken herhaaldelijk niet nakomt, niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen en/of agressief of ander onacceptabel gedrag vertoont, zijn wij genoodzaakt om u uit ons patiëntenbestand uit te schrijven.

 
Suggesties en opmerkingen

Heeft u een suggestie, opmerking, compliment of klacht? Dan horen wij dat graag. U kunt ze altijd aan ons doorgeven. Dit kan in onze tandartspraktijk zelf, telefonisch of per e-mail.